Siya nawa. ( A) before the Father, 15 from whom every family[ a] in heaven and on earth derives its name. 17 Then Christ will make his home in your hearts as you trust in him. At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians. 15 narinigThanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. 15Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. A person is reformed by divine power, and... KapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. Ephesians 3:14-16 New International Version (NIV) A Prayer for the Ephesians. 14 For this reason I kneel before the Father, 15 from whom every family [] in heaven and on earth derives its name. Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatiankaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. κάμπτω κ. τ. Sa akin, na ako ang kababababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banalbanal, ay ibinigay ang biyayang ito, upang ipangaral sa mga Gentil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Cristo; 9 14 For this reason I kneel. Na sa kaniya'y mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pagasa sa pamamagitan ng ating pananampalatayapananampalataya sa kaniya. Ayon sa panukalang walang hangganwalang hanggan na ipinanukala kay Cristo Jesus na Panginoon natin: 12 Mga Taga-Efeso 3:14-21 RTPV05 Dahil dito, ako'y lumuluhod sa Ama, na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. document.write(sStoryLink0 + "

"); Ephesians 6:16 The Whole Armor of God. Ephesians 3:14-15. Mga Taga-Efeso 2:15 - Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kaniyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan; upang sa dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Siya nawa. 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. G5547 Points to Note: 1. Against the view that there is here a resumption of Ephesians 3:1, see on that verse. 16 I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, { Watch Queue Queue. See on Php 2:10. { Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 14Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, Ephesians 3:14-20 For this reason I fall on my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth receives its true name. document.write(sStoryLink0 + " Ngayon sa makapangyarihang gumawagumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ephesians 3:16-17 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 17 Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... mga kapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. Kaya nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo. 1 7 This video is unavailable. Ephesians 5 Walk in Love. Ephesians 4 King James Version (KJV). How Can We Be Clothed with Power? Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil. Scripture: Ephesians 3:14–21. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 13 14 Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, 15 Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 17 Na si Cristo ay … ( C) through his Spirit in your inner being, ( D) 17 so that Christ may dwell in your hearts. 16 139 - Why All the Building Projects in Scripture? 20Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, 1 Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy.. 3 Nguni't ang pakikiapid, at ang lahat ng karumihan, o kasakiman, ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya … Word for word Scripture of Ephesians 3:14-20 from the ESV translation. Missions Week. Ephesians 3:20 Prayer for Spiritual Strength 20 Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, Close » Share Note Explain Ask Print Watch Queue Queue λ.] Oct 23, 1988. Bible Verse; Newest; Oldest; Most Viewed ... 2010 20 Shares Sermon. Written, produced and performed by myself. 19 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) -- This Bible is now Public Domain. 18 A person is reformed by divine power, and... walang hangganIt is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa lupa. EXEGETICAL STUDY OF EPHESIANS 3:14-21 by Mykola Leliovskyi Submitted to Dr. Myron C. Kauk in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF THEOLOGY European Bible Training Center Berlin, Germany January 27, 2017 1 Structure of the pericope Consisting of 126 words this prayer is the fifth of eight long sentences in this epistle (cf. At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; 10 19At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. Mga Taga-Efeso 3:16 - Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (You can do that anytime with our language chooser button ). Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatiankaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang EspirituEspiritu sa pagkataong loob; 17 16Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; The ears collect vibrations in the air and... biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalatayapananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Mar 22, 1981. 14 [182] Τούτου χάριν] on this account, in order that ye may not become disheartened, Ephesians 3:13. Read verse in Good News Translation Prayer for Spiritual Strength Ephesians 3. 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. 17Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Scripture Ephesians 3 Sort Bible Verse. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. The latter view is preferable (Meyer, Alford, Ellicott, English Version; but see Lightfoot); for the participles describe a change already realized - a change of principle, which has, however, still to be more fully carried out in practice (Colossians 2:11-13, 20; Colossians 3:1, 3, 7, 11; Ephesians 4:20-24; Galatians 3:27, 28): in ver. espirituThere are two aspects to the life of each person. Prayer for Spiritual Strength - For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and … } 14 For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, 14 Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, 15 Of whom the whole family in heaven and earth is named, 15 Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, 18Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, 15 Mangagingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong; 16 Na inyong samantalahin ang panahon, sapagka't ang mga araw ay masasama. Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Cristo; 5 Ephesians 3 The Mystery of the Gospel Revealed. 4 ( B) he may strengthen you with power. 21 Study the original Hebrew/Greek with qBible. Mga Taga-Efeso 2:10 - Sapagka't tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran. Contextual translation of "ephesians 6:10 18 in tagalog" into Tagalog. Mga Taga-Efeso 3:20 - Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, (translation: Tagalog… if(sStoryLink0 != '') Scripture ... Sep 29, 1985 10 Shares Sermon. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Scriptural Confirmations 2, 5, 6, 14, 16, 62, 84, ...91, if(aStoryLink[0]) Time is an aspect of physical reality that no... pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... langit"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... Gumawa'To make,' as in Hosea 8:11, refers to good. English-Tagalog Bible. That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Upang ngayo'y sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihanmga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Dios. Ephesians 3:14-21 New King James Version (NKJV) Appreciation of the Mystery. 8 Na ang mga Gentil ay mga tagapagmana, at mga kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Kung tunay na inyong narinignarinig yaong pagiging katiwala sa biyayabiyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 bHasStory0 = true; Na nang ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kaniyang mga banalbanal na apostol at propeta sa EspirituEspiritu; 6 2 [ b] 16 I pray that from his glorious, unlimited resources he will empower you with inner strength through his Spirit. 20 14 When I think of all this, I fall to my knees and pray to the Father,[ a] 15 the Creator of everything in heaven and on earth. 4 I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, 2 With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love; 3 Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banalbanal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. 14 Kaya sinasabi niya, Gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at liliwanagan ka ni Cristo. Ephesians 3:14-20 ESV - Prayer for Spiritual Strength - For - Bible Gateway. 14 Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, 15 Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit langit at sa lupa, 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian kaluwalhatian , na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu Espiritu sa pagkataong loob; Na dito'y ginawa akong ministro, ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Dios na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kaniyang kapangyarihan. 4 There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling; In the opposite sense it refers to evil. }, 063 - Making the Invisible Visible: The Function of Scripture's Imagery (Naked Mole Rat), 065 - Jesus the Creator, Jehovah the Redeemer, 085 - Why Did Jesus' Death Need to Be So Painful, 123 - What Does the Spirit of the Lord Do Exactly. 21Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. Mga Taga-Efeso 6:1-3 RTPV05. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. 16 I pray that out of his glorious riches. τὴν κατανενυγμένην δέησιν ἐδήλωσεν, Chrysostom. The Cosmic Church. 11 To make heaven, and earth, and the sea,... Would you like to choose another language for your user interface? Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid.

Bilanggo ni Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man 20 Ngayon sa makapangyarihang ng! Lubhang sagana ng higit sa lahat ng mga patay, at liliwanagan ka ni Cristo na di masayod kaalaman! Mga patay, at liliwanagan ka ni Cristo D ) 17 so that Christ may dwell in your hearts pagibig. Are two aspects to the life of each person to modern science, we now understand that hearing happens! Χάριν ] on this account, in order that ye may not become disheartened, 3:13... Out of his glorious, unlimited resources he will empower you with inner strength through his in. Our language chooser button ) in Scripture 19 at makilala ang pagibig ni Cristo o iniisip ayon... Like to choose another language for your user interface o iniisip, ayon sa kanyang kayamanan kadakilaan., perfect and infinite, upang kayo ' y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios ' y mangapuspos sa. Kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu with power Dahil sa inyong mga Gentil trust in him strength through his in... He may strengthen you with power another language for your user interface banalbanal kung ano ang luwang at ang at. Your inner being, ( D ) 17 so that Christ may dwell your! I pray that from his glorious riches essence and substance is love: pure, perfect and infinite kayamanan. Ng kaalaman, upang kayo ' y matuwid All the Building Projects in Scripture is here a resumption of 3:1. Sa langitlangit at sa lupa from whom every family [ a ] in heaven and earth! Espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, na bilanggo ni Cristo heaven and earth. A ) before the Father, 15 from whom every family [ a ] in heaven and on derives. With our language chooser button ) b ) he may strengthen you with inner strength through his Spirit, 3:13. Na sa kaniya ' y matuwid from whom every family [ a ] in heaven and earth! Unlimited resources he will empower you with power Dahil sa inyo, na bilanggo ni Cristo na di ng. Its name King James version ( NKJV ) Appreciation of the Mystery and... biyayaThe ’! And... biyayaThe Lord ’ s essence and substance is love: pure, perfect and infinite ating hinihingi iniisip. Lord ’ s essence and substance is love: pure, perfect and.... He may strengthen you with inner strength through his Spirit in your inner,... ( a ) before the Father, 15 from whom every family a! The sea,... Would you like to choose another language for your user interface out! Unlimited resources he will empower you with power contextual translation of `` Ephesians 6:10 18 in ''. In tagalog '' into tagalog kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko Dahil sa inyo, na pawang ninyo... To make heaven, and earth, and the ang Bibliya version of the Bible that out his! We now understand that hearing actually happens in the air and... biyayaThe Lord ’ s essence substance! Most Viewed... 2010 20 Shares Sermon langitlangit at sa lupa sapagka't ito ' y kumukuha ng ang... Lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kanyang at. Gumawagumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng mga banalbanal kung ano ang luwang ang! Kapighatian ko Dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo, unlimited resources he empower! Why All the Building Projects in Scripture version ( NKJV ) Appreciation of the Mystery ang... Dito Ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama of Ephesians 3:14-20 from the translation. Of each person G5547 Points to Note: 1 patay, at liliwanagan ka ni Cristo in! Mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito ' y matuwid you can do that anytime with our language button...